Cases van de wetswinkel

Cases

« terug naar overzicht

2011-10 Samenwoners en gehuwden zijn nog niet gelijk

Man en vrouw gaan na meer dan vijftien jaar (gewoon) samenwonen uit elkaar. De vrouw heeft bij de aankoop via een erfenis één vierde van de aankoopsom (100 000€) ingebracht. De verkoop brengt netto 200 000€ op. De vrouw komt vragen of haar situatie gelijk is aan die van gehuwden die scheiden en op hoeveel zij recht heeft.

Advies Indien zij gehuwd was geweest dan had zij zich kunnen beroep op een artikel in de wet waardoor zij omwille van haar inbreng ook aanspraak zou kunnen maken op één vierde van de opbrengst.

Thans als (gewone) ex-samenwoner kan zij zich enkel maar beroepen op de algemene regels inzake onverdeelde goederen en enkel nominaal haar 25 000€ terug vorderen.

Resultaat De vrouw is in geld wel 125 000 € rijker maar een illusie armer.