Cases van de wetswinkel

Cases

« terug naar overzicht

2011-08 Na en voor Oosterdonk

Man is eigenaar van een kleine woning en grond in een landelijke gemeente waarop een erfdienstbaarheid rust. Aanvankelijk, zo veel jaren geleden, was deze bedoeld om de bewoners van vier huizen een vlotte toegang te geven tot de openbare weg. Met de tijd is de ruimtelijke ordening echter volledig gewijzigd en dreigt er nu, door een groot bouwproject, het gevaar dat het een uitweg zou worden voor een publieke parking naar een groot privé bejaarden tehuis.

Advies De notariële akte geeft geen of onvoldoende uitsluitsel over de rechtspositie van elkeen. De letterlijke interpretatie geeft de bouwpromotor het voordeel, de doelgerichte de kleine eigenaar.

Enkel een echte procedure bij de vrederechter kan hierover uitsluitsel geven. Het is daarvoor echter nog te vroeg. Laat via de griffie van de het Vredegerecht de bouwpromotor oproepen voor een minnelijke schikking om te bekijken of standpunten niet verzoenbaar zijn. Bereid je voor en ga ook langs de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente om je goed te vergewissen van de geldende wettelijke beperkingen en mogelijkheden.

Resultaat De man weet thans dat de zaken juridisch niet zo eenvoudig liggen en heeft nu een stappenplan om naar te handelen.