Cases van de wetswinkel

Cases

« terug naar overzicht

2011-09 Parket heeft geen ADHD

Man heeft als eigenaar de plicht bepaalde achterliggende eigenaars doorgang te geven. Een andere eigenaar die geen recht heeft van doorgang gebruikt deze doorgang ook en wel om een grote loods te bereiken die daar staat zonder bouwvergunning.

De overlast is hierdoor veel groter dan goed is en bovendien maakt deze door zijn zware vrachtwagens de privé-weg stuk. Het Parket heeft een strafklacht tegen de loods zonder bouwvergunning vanwege een ander benadeelde om onduidelijke redenen geseponeerd.

Advies Er dient een keuze te worden gemaakt tussen : (a) een strafrechtelijke of (b) een burgerlijke aanpak. Beide hebben hun voor en nadelen. De eerste optie zou kunnen zijn een strafklacht met burgerlijke partijstelling, de tweede optie een procedure bij de Vrederechter met het oog op het bekomen van een met dwangsommen opgelegd verbod de doorgang nog te gebruiken

Resultaat De man weet nu dat : (a) het stil zitten van het Parket de oplossing van zijn probleem niet voor altijd hoeft te overschaduwen en (b) verdere gerechtelijke stappen echt wel zinvol en nuttig zijn.