aantallen

Aantallen

Met de uitbreiding van het aantal afdelingen is het aantal bezoekers sedert 2001 flink gestegen om thans het niveau van de 4.000 bezoekers te bereiken. Naast deze fysieke bezoeken zijn er jaarlijks bovendien meer dan 40.000 virtuele bezoeken (website) en verwerkt het secretariaat circa 4.000 telefonische oproepen. Negentig procent van de bezoekers kende de Wetswinkel of kwam er via mond aan mond reclame. Het aandeel via andere diensten (Politie, Vredegerecht of OCMW) is vooralsnog beperkt tot vijf procent. Er komen iets meer vrouwen dan mannen. Zowel personen met een beperkte scholing als hoger opgeleiden vinden hun weg naar de Wetswinkel. In termen van inkomen gaat het om bezoekers van het tweede tot het achtste inkomensdeciel. Betekenisvol is ook het grote (geografische) bereik van de meeste afdelingen. Hiermee wordt bedoeld de afstand tussen woonplaats van de bezoeker en de bezochte afdeling. Globaal woont de helft van de bezoekers in de stad zelf, één vierde in de omliggende gemeente en één vierde komt van verder weg.