Nieuws van de wetswinkel

De Wetswinkel .....Uw juridische huisarts

Iedereen met have en goed komt vroeg of laat in contact met het recht. Rechtssociologisch onderzoek wijst uit dat elk huishouden gemiddeld om de drie jaar met een juridisch probleem te maken krijgt. In drie gevallen op vier worden daarvoor derden (diensten, instanties) aangesproken.

Voor het grootste deel (+ 90% ) van de bezoekers is de Wetswinkel de eerste instantie die zij bezoeken op zoek naar de realisatie van hun rechten en plichten. Uit externe bevraging (2005) blijkt daarnaast dat drie op tien de Wetswinkel in de top drie plaatsen bij de keuze tussen tien rechtshulp mogelijkheden.