top of page

Algemene voorwaarden.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, websites, kanalen, aanbiedingen en aanverwanten - hierna genoemd diensten - van Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies vzw, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Dokter Maurice Timmermanslaan 2 bus 1, ON 0429.707.822. 

2. Afwijking

Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk opgesteld te worden. De afwijking geldt enkel voor de betrokken rechtsverhouding en kan niet veralge meend worden naar andere rechtsverhoudingen. 

3. Persoonsgegevens

Wetswinkel verwerkt persoonsgegevens conform de vigerende wetgeving. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie. 

4. Cookies 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals vermeld. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

5. Copyrights

Wetswinkel behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendom en auteursrechten inzake gebruik, ontwikkeling, concept en uitvoering van zijn diensten. 

6. Wijzigen boeking 

Boekingen kunnen worden gewijzigd tot 24 uur voor de afspraakdatum én mits melding aan het mailadres bezoek@wetswinkel.be.  

Na ontvangst van het verzoek tot wijziging, zal Wetswinkel de afspraak verwijderen en de verzoeker een boekingscode sturen die 12 maanden geldig is waarmee deze - naar eigen inzichten - een nieuwe afspraak kan maken. 

7. Annulatie boeking 

Annulatie van boekingen kan tot 24 uur voor de afspraakdatum én mits melding aan het mailadres bezoek@wetswinkel.be. Betaalde vergoedingen worden niet terugbetaald, maar geven wel recht op een couponcode waarmee later alsnog een nieuwe consultatie kan worden geboekt. Deze couponcode wordt direct na annulatie verzonden. Zij is twaalf maanden geldig, bruikbaar in alle afdelingen en - naar keuze - over te dragen aan derden.  

8. Inspanningsverbintenis 

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen en uiterste zorg kan Wetswinkel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op website of tijdens diensten volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.  

De website heeft tot doel informatie te geven over het aanbod van de Wetswinkel aan juridische eerstelijnshulp en over de Wetswinkel als organisatie. Alle informatie op de website en verstrekt door onze diensten zijn van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. 

De aangeboden informatie door een van onze diensten is oriënterend en louter informatief. Hieruit kunnen geen rechten geput worden door de bezoekers en of gebruikers.  

9. Aansprakelijkheid 

Wetswinkel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade - noch  rechtstreekse, noch onrechtstreekse - die ontstaat bij het gebruik van de website, diensten of van de geleverde informatie.

10. Akkoord 

Indien een bezoeker gebruikmaakt van een dienst of de website, verklaart deze zich akkoord met deze algemene voorwaarden in hun geheel. 

11. Opmerkingen

Met praktische vragen of opmerkingen kan je terecht op ons algemeen mailadres info@wetswinkel.be.  

 
bottom of page