het ontstaan van de wetswinkel

Historiek

De Wetswinkel bestaat ruim 25 jaar. Het gaat om een verre, niet doctrinaire, uitloper van een beweging die einde jaren zestig uit Nederland naar Vlaanderen overwaaide. Deze herkomst is meteen ook de historische verklaring waarom het fenomeen Wetswinkel in de Franstalige Gemeenschap weinig bekend is. Eerst waren er enkel afdelingen in Antwerpen (april 1984), St-Niklaas (november 1986) en Mechelen (september 1989). In die periode bouwden we ook een eigen locatie uit (Merksem, januari 1987). Twee jaar later wierf de Wetswinkel een stafmedewerker jurist aan. In 2002 rees de idee om het aantal Wetswinkels verder uit te breiden. Een nieuw strategisch doel werd vooropgesteld, met name een Wetswinkel op een half uur rijafstand. Dit doel kon worden gerealiseerd met de steun van de lokale overheden. Burgemeesters van diverse Vlaamse steden werden gevraagd het peterschap op te nemen. De eersten die hiermee instemden waren: Hasselt (mei 2003), Brugge (december 2003) en Gent (februari 2004). In hun kielzog volgden Aalst (maart 2006), Brussel (april 2006), Sint-Truiden (november 2006), Oostende (maart 2007), Turnhout (juni 2007) en Kortrijk (oktober 2007). Hiermee is het netwerk bijna compleet en het strategisch doel van 2002 bereikt.