top of page

Over Wetswinkel. Onze historiek en visie.

Contact

Telefoon: 03 647 28 38 - Geen advies

E-mail: info@wetswinkel.be - Geen advies

Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies vzw

Vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te
Dokter Maurice Timmermanslaan 2 bus 1, 2170 Antwerpen, België

Vacature vrijwilliger

 Jurist 

Als vzw zijn we opzoek naar nieuwe krachten die ons vrijwilligersteam willen versterken en deel willen uitmaken van een dynamisch en gedreven organisatie.

Geïnteresseerd? Contacteer ons met je CV.

Gezocht profiel:

  • Houder van een Belgisch diploma Rechten

  • Maatschappelijk betrokken

  • Woont of werkt nabij een van de centrumsteden waar dat we actief zijn

  • Loontrekkende of gepensioneerde

Wij bieden:

  • Permanente vorming

  • Netwerk

  • Kostenvergoeding

Geïnteresseerd? Neem nu contact!
Mail ons via studie@wetswinkel.be met je CV en laat weten wanneer we je telefonisch kunnen contacteren.

Meer info?  Klik hier

Historiek

Wetswinkel bestaat ruim 35 jaar. Het gaat om een verre, niet doctrinaire, uitloper van een beweging die einde jaren zestig uit Nederland naar Vlaanderen overwaaide.

Deze herkomst is meteen ook de historische verklaring waarom het fenomeen Wetswinkel in de Franstalige Gemeenschap weinig bekend is. Eerst waren er enkel afdelingen in Antwerpen (april 1984), St-Niklaas (november 1986) en Mechelen (september 1989)

 In die periode bouwden we ook een eigen locatie uit (Merksem, januari 1987). Twee jaar later wierf de Wetswinkel een stafmedewerker jurist aan. In 2002 rees de idee om het aantal Wetswinkels verder uit te breiden.

Een nieuw strategisch doel werd vooropgesteld, met name een Wetswinkel op een half uur rijafstand. Dit doel kon worden gerealiseerd met de steun van de lokale overheden.

Burgemeesters van diverse Vlaamse steden werden gevraagd het peterschap op te nemen. De eersten die hiermee instemden waren: Hasselt (mei 2003), Brugge (december 2003) en Gent (februari 2004). In hun kielzog volgden Aalst (maart 2006), Brussel (april 2006), Sint-Truiden (november 2006), Oostende (maart 2007), Turnhout (juni 2007) en Kortrijk (oktober 2007).

Hiermee is het netwerk bijna compleet en het strategisch doel van 2002 bereikt.

Visie en Positie

Net zoals in de gezondheidszorg maakt ook de rechtsbedeling het onderscheid tussen eerste en tweede lijn.

  • In de eerste lijn gaat het vooral om informatie, preventie, oriëntatie en eerste steun of hulp.

  • De tweede lijn gaat een eind verder, meer in de richting van een behandeling ten gronde of gespecialiseerde hulp. Advocaten, notarissen en deurwaarders vullen die tweede lijn in.


Wat de eerste lijn betreft, is het aanbod meer verscheiden. Bovendien is er vaak een beperking in rechtsdomeinen (arbeidsrecht, sociaal recht, huur) of koppelt men diensten aan voorwaarden (lidmaatschap, status, polisbijdragen).

​Sommige initiatieven zijn wel actief op alle rechtstakken maar hebben een dubbele focus: sociale én juridische hulpverlening; strafuitvoering én juridisch advies

Wetswinkel is in België alleszins uniek. De klemtoon ligt op de eerste lijn, iedereen kan er terecht en het advies omvat alle rechtstakken.

Rechtssociologisch onderzoek toont aan dat één op de tien gezinnen in de loop van het jaar met een juridische grief rondlopen. In driekwart van de gevallen doet men een beroep op een derde. Op de vraag op wie zij bij een grief een beroep wensen te doen, plaatsen drie op tien van de ondervraagden de Wetswinkel in de top drie uit een keuze van meer dan tien rechtshulpinitiatieven.

In veertien procent van de gevallen wordt de Wetswinkel als eerste opgegeven. De Wetswinkel heeft een naambekendheid van globaal vijftien procent. Een en ander blijkt uit een eigen studie uitgevoerd in 2005. De Wetswinkel heeft dus onmiskenbaar een groot marktpotentieel.

Jij schetst ons de situatie en stelt je vragen. Wij bekijken of in het recht voor jou oplossingen verscholen zitten. Na zo’n gesprek weet je vaak waar je aan toe bent of wat je te doen staat.

Video Consultatie
Beroepsjurist vanuit elke locatie

bottom of page