top of page

Tot 1 september is enkel Video Consultatie beschikbaar. Afspraak maken >

Privacybeleid.

Wetswinkel Algemeen Juridisch Advies vzw, hierna gerefereerd als Wetswinkel, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, Dokter Maurice Timmermanslaan 2 bus 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die door jou worden geleverd via het gebruik van de website, gerelateerde kanalen en de diensten.

 

De verwerking en bewaring door Wetswinkel is conform rechten en plichten van de verwerking van persoonsgegevens en bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

De volgende gegevens kunnen door jou geleverd via cookies, zie Cookiebeleid, en bij het invullen van een formulier of tijdens een gesprek en worden mogelijks opgeslagen; IP-adres, surfgedrag, zoektermen op deze website, login en profiel gegevens op deze website, vraagbeschrijving, postcode, voor en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Doel

De gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden; voor het leveren van de diensten, verkrijgen van feedback en het elektronisch of fysiek aanleveren van direct marketing en nieuwsbrieven.

 

Bepaalde diensten kunnen maar worden uitgevoerd indien de bezoeker de noodzakelijke correcte en volledige gegevens deelt met Wetswinkel.

 

Beperkingen

 

Wetswinkel zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming of om onderstaande reden.

 

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, staking of overdracht van een activiteit, zullen mogelijks persoonsgegevens worden overgedragen zodat, deels, verdere activiteiten kunnen uitgevoerd worden door derden. In dat geval stellen we je in zovere technisch en commercieel haalbaar hiervan op de hoogte stellen.
Wetswinkel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode in functie van de doeleinden.

 

Beheer

 

Volledig beheer van de verwerking en opslag van je persoonsgegevens kan op basis van jouw rechten uitgevoerd worden. Voor het uitoefenen hiervan kan je mailen naar info@wetswinkel.be.

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

bottom of page