Visie van de wetswinkel

Visie en Positie

Net zoals in de gezondheidszorg maakt ook de rechtsbedeling het onderscheid tussen eerste en tweede lijn. In de eerste lijn gaat het vooral om informatie, preventie, oriëntatie en eerste steun of hulp. De tweede lijn gaat een eind verder, meer in de richting van een behandeling ten gronde of gespecialiseerde hulp. Advocaten, notarissen en deurwaarders vullen die tweede lijn in. Wat de eerste lijn betreft, is het aanbod meer verscheiden. Bovendien is er vaak een beperking in rechtsdomeinen (arbeidsrecht, sociaal recht, huur) of koppelt men diensten aan voorwaarden (lidmaatschap, status, polisbijdragen). Sommige initiatieven zijn wel actief op alle rechtstakken maar hebben een dubbele focus: sociale én juridische hulpverlening; strafuitvoering én juridisch advies. De Wetswinkel is in België alleszins uniek. De klemtoon ligt op de eerste lijn, iedereen kan er terecht en het advies omvat alle rechtstakken. Rechtssociologisch onderzoek toont aan dat één op de tien gezinnen in de loop van het jaar met een juridische grief rondlopen. In driekwart van de gevallen doet men een beroep op een derde. Op de vraag op wie zij bij een grief een beroep wensen te doen, plaatsen drie op tien van de ondervraagden de Wetswinkel in de top drie uit een keuze van meer dan tien rechtshulpinitiatieven. In veertien procent van de gevallen wordt de Wetswinkel als eerste opgegeven. De Wetswinkel heeft een naambekendheid van globaal vijftien procent. Een en ander blijkt uit een eigen studie uitgevoerd in 2005. De Wetswinkel heeft dus onmiskenbaar een groot marktpotentieel.